Första sidan Referenser Kontaktinformation

NG-Insulation Oy är specialiserad på industriisolering och montering av byggnadsställningar.

Vi har ett gediget kunnande inom industriisolering och montering av byggnadsställningar. Vi arbetar som underleverantör för olika företag inom branschen.

NG-Insulation Oy har med framgång genomfört storskaliga projekt såväl i hemlandet som utomlands.
Outokumpu Tornio Works: isolering av kanaler för tillförsel av förbränningsluft, ca 3 000 m2.

Kaukaan Voima: isolering av panna och kanaler, ca 17 500 m2.

METSO POWER OY, Belgia: isolering av panna, kanaler och rör samt isolering av apparater för rengöring av rökgaser, esp.+ backhouse filters ca 13 500 m2 + ca 7 000 m rör.